Informatie

Vergoeding
De vergoedingen binnen de thuiszorg, namelijk verpleging, verzorging en begeleiding worden elk op een andere manier vergoed. Ten eerste heeft u een indicatie nodig als het om tijdelijke of langdurige zorg gaat, onze wijkverpleegkundige stelt deze indicatie. Valt uw zorg binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), dan is er geen eigen bijdrage en wordt de zorg vergoed. Wijkverpleging valt tevens onder deze zorg.

Het kan soms zijn dat dat u blijvend intensieve zorgbehoefte heeft, denk maar aan 24 uur zorg of permanente toezicht dan valt deze zorg na goedkeuring van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onder de Wet landurige zorg (Wlz). U bent hierbij wel een eigen bijdrage verschuldigd. Zie https://www.ciz.nl/ voor meer info.

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een wet zoals de naam zegt ondersteuning biedt, denk maar aan huishoudelijke hulp of individuele begeleiding ofwel niet medische hulp. Dit wordt via de gemeente geregeld. De cliënt kan dit zelf aanvragen bij de desbetreffende gemeente, als dit moeilijk of ingewikkeld is en u de hulp bij Care2Care Thuiszorg wilt, dan helpen wij u bij de aanvraag kosteloos. Middels een Persoonsgebonden budget (pgb) wordt dan de zorg ingekocht. Hierbij bent u ook een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, uw zorg of indicatie en uw persoonlijke situatie. De gemeente bepaald of u in aanmerking komt voor deze vorm van zorg vannuit de WMO.

Particuliere zorgEr is ook een mogelijkheid om zorguren bij te kopen, dit kan met en zonder indicatie. Met particuliere zorg heeft u zelf de regie over uw kosten, de aantal uren kunnen aangepast worden elk moment. U kunt particuliere thuiszorg aanvragen voor al onze genoemde diensten.

Wij bewaren cookies om onze service te kunnen optimaliseren. Door verder te gaan op deze website gaat u hiermee akkoord. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten